วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปันน้ำใจ

ายพีระวิทย์ สิริปัญญาแสง ผอ.ร.ร.วัดกาญจนราม คณะครู และนักเรียน ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1เป็นผู้รับมอบ
  ิจัยการศึกษาเอกชน
นายสุกิจ ยาพรม
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
เปิดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพครูโรงเรียน
เอกชนจังหวัดแพร่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษานอกระบบ โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
สักทอง สพป.แพร่ เขต 1 และจุดที่สองเทศบาล
ตำบลทุ่งโฮ้ง นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รอง
ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง นายก
สมาคมครูเอกชน จ.แพร่ กล่าวรายงาน มี
นายชาติชาย กันกา นายสุรศักดิ์ ปาเฮ

รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรบรรยาย

แจ้งผู้บริหาร ร.ร.ทุกโรง ขอเชิญส่งรายชื่อ “ครูสอนดี”

แจ้งผู้บริหาร ร.ร.ทุกโรง ขอเชิญส่งรายชื่อ “ครูสอนดี” ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี ของสนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร.ร. เสนอชื่อผ่าน อบต.หรือเทศบาล ใกล้บ้าน หมดเขต 31 ส.ค.54 เพื่อคัดเลือก เป็นครูสอนดีจ.แพร่ จำนวน 156 คน รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท และทุนครูสอนดี จำนวน 5 คน รับเงินสนับสนุนโครงการคนละ 500,000 บาท รายละเอียดเพิ่มติดต่อ WWW.QLF.or.th หรือ goodteach@QLF.or.th

ขอทดสอบ บล็อก หน่อยนะครับ!!

ขอทดสอบ บล็อก หน่อยนะครับ!!